Liên hệ
Công ty Nhựa 3 - 2
Địa chỉ: 43 Trưng Nhị - Thành phố Hưng Yên - Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0321 625 0232
Fax: 03213 515 569
Email: CtyNhua32@yahoo.com.vn
VP Hà Nội: số 33 Ái Mộ - P.Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội 
Điện thoại: 0902 28 55 79 - 0903 22 66 55
(*) : Các trường bắt buộc