Thông tin sản phẩm
Màng Mỏng PE

Khổ từ 80mm đến 2000mm có gấp hông sâu nhất 300mm/1bên

Có dọc mép sẵn, có đường băm theo yêu cầu 

Độ dầy sản phẩm 1lá từ 0.02mm đến 0.2mm

Sản lượng: 150tấn/tháng

Chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: độ trong, độ bóng cao, độ dầy mỏng đồng đều, độ bong của sản phẩm tốt 

Giá cả cạnh tranh