baner nha may
Thông tin sản phẩm
MàngMỏng PP

Màng mỏng PP dạng cuộn khổ rộng từ 100mm đến 800mm trở lên

Độ dầy sản phẩm 1lá từ 0.025mm đến 0.15mm

Sản lượng: 150tấn/tháng

Chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: độ trong, bóng tốt, độ dầy mỏng đồng đều, độ bong cao.

Giá cả cạnh tranh