Thông tin sản phẩm
MàngMỏng PP

Màng mỏng PP dạng cuộn khổ rộng từ 100mm đến 800mm trở lên

Độ dầy sản phẩm 1lá từ 0.025mm đến 0.15mm

Sản lượng: 150tấn/tháng

Chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu: độ trong, bóng tốt, độ dầy mỏng đồng đều, độ bong cao.

Giá cả cạnh tranh