baner nha may
Thông tin sản phẩm
Miệng gấp băng keo

Túi băng keo

Chất liệu PE, PP độ trong cao, phần băng keo bám dính tốt

Sử dụng đóng các sản phẩm may mặc xuất khẩu chất lượng cao

Chiều dài hữu ích túi được xác định từ miệng túi(lá ngắn) đến đáy túi, KT từ 100mm -> 1500mm trở lên (sản xuất theo yêu cầu)

 Chiều rộng túi(chiều mở), KT từ 70mm -> 700mm trở lên (sản xuất theo yêu cầu)

 Nắp túi có băng keo kích thước rộng từ 40mm ->100mm trở lên

Có in logo, cỡ, cảnh báo... theo yêu cầu

Sản lượng: 20.000túi/ca máy