Thông tin sản phẩm
Vát vai 02

Dùng đóng áo treo công xuất khẩu

Chất liệu PE, PP độ trong cao có in theo yêu cầu

Kích thước : Dài từ 300mm -> 2000mm trở lên

                   Rộng từ 300mm -> 1200mm

Súp hông 2 bên tuỳ theo yêu cầu từ 20mm đến 100mm trở lên

Lỗ treo móc hở từ 10mm trở lên và theo yêu cầu

Sản lượng 30.000túi/ngày 

Chất lượng đạt tiêu chuẩn xuất khẩu