Thông tin sản phẩm
Vát vai

Túi vát vai

Dùng đóng áo treo công xuất khẩu

Chất liệu PE, PP độ trong cao có in theo yêu cầu

Kích thước : Dài từ 0,5m -> 2m trở lên

                   Rộng từ o,3m -> 1,2m

Súp hông 2 bên tuỳ theo yêu cầu từ 2cm đến 10cm trở lên

Lỗ treo móc hở từ 1cm trở lên theo yêu cầu