baner nha may
Thông tin sản phẩm
Vát vai

Túi vát vai

Dùng đóng áo treo công xuất khẩu

Chất liệu PE, PP độ trong cao có in theo yêu cầu

Kích thước : Dài từ 0,5m -> 2m trở lên

                   Rộng từ o,3m -> 1,2m

Súp hông 2 bên tuỳ theo yêu cầu từ 2cm đến 10cm trở lên

Lỗ treo móc hở từ 1cm trở lên theo yêu cầu